Norveç gerçek medyum hoca

Norveç Gerçek Medyum Hocalar

Norveç’te yaşamını sürdüren insanlar bazı nedenlerden dolayı oldukça az sayıda bulunan Norveç medyumlarına başvurmaktadır. Bunun neticesinde Norveç gerçek medyum hoca olduğunu iddia eden kişi sayısı da maalesef gittikçe çoğalmıştır. Medyumların gerçek amaçları ve hizmet ettikleri alan, genellikle bilinen fal bakmak, büyü yapmak gibi tanımları içerisinde barındırmamaktadır. Ancak son zamanlarda insanlar üzerinde yapılan yanlış yönlendirmeler nedeniyle, medyumların görevlerinin ve yaptıkları işlerin tamamen bundan ibaret olduğu yönünde yanlış bir algı oluşmuştur.

Medyumluk Nedir?

Ruhlar alemi ile iletişime geçebilen kimseler, kendilerini medyum olarak tanıtmaktadır. Spiritüalizm’de ise dünyadaki bedenini terk edip ruhlarla iletişime geçen, onlardan aldıkları bilgileri insanlara aktarma yeteneğine ve özel gücüne sahip kişilerdir. Spiritüalist anlayışına baktığımızda medyumluk yetilerine sahip olmanın bir hüner olmadığı görülmektedir. Etik anlayışa göre kişide bu yetenek varsa asla yanlış yollarda ya da kendi çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır. Herkesin doğasında bir şekilde sahip olduğu altıncı hissi kullanmak gibi yeteneği vardır.

Ruhçuluk bilime göre medyumluk gelecekten bilgi almaktadır. Bu durum eterik dünya ile yaşanılan dünya arasında bağlantı kurabilen kişileri işaret etmektedir. Medyumlar bu bağlantıyı kurarken trans yönteminden faydalanmaktadır. Trans yöntemi, beyin enerjisiyle düşündüğü konuyu odaklanmak adına tüm yoğunluğu vererek, karışışındaki kişinin ya ad bir nesnenin bilinmeyen hallerini anlamak için uğraşır. Medyumların bu zaman içerisinde trans durumundayken bir süreliğine de olsa ruhları bedenlerinden ayırılır ve eterik bağ ile yoğunlaşmaya geçer. Bu yoğunlaşma sebebiyle zamana ve konuya odaklanma sağlar.

Medyumluk Çeşitleri Nelerdir?

Medyumluk, ruhsal alanda irade, idrak yönünden medyumluk ve tezahür yönünden medyumluk olarak iki çeşitten oluşmaktadır. Dünyasal irade ve idrak yönünden sınıflandırılan medyumluk da üç grupta incelenmektedir. Medyumların kendi idrak ettikleri işleri, kendi iradeleri dahilinde yaptıklarını bilmesine sezgi ile yapılan medyumluk yani sezgisel medyumluk denilmektedir. Kendi iradeleri ile hareket etmiyor gibi görünmeleri ve idraksiz olmalarına da mekanik medyumluk denmektedir. Otomatik medyumlukta ise medyumun hareketlerine ve davranışlarına yönelik idrakı görünür fakat iradesi görünmemektedir.

Tezahür yönünden gruplandırılan medyumun ortaya koymuş olduğu belirtilere göre zihinsel veya fiziksel medyumluk bulunmaktadır. Zihinsel medyumluk, medyumun ruhlarla irtibata geçip bilgi alışverişini sağlamakta olan medyumluk türüdür. Fiziksel medyumluk olarak adlandırılan bu tür ise materyanizasyon, levitasyon, demateryalizasyon ve telekinezi gibi fiziksel olayların yaşandığı para normal fenomenleri kapsar. Yani kısaca özetlemek gerekirsek burada anlatılmak istenen şey şudur: Ruhsal irtibat söz konusu olmadan para normal fenomenler ile ortaya koyulabilen özel yetenek ve güçlere sahip insanlardır.

Elbette medyumları insanlardan ayıran birkaç belirgin özellik olmalıdır ki zaten bu yüzden medyum olmuşlardır. Medyumlar, insanların beş duyu organıyla algılayabildiği pek çok şeyi yüksek düzeydeki sinyaller aracılığıyla rahatça algılayabilmektedir. Bu sinyaller medyumlar tarafından farkı yollarla alınıp ve farklı yollarla aktarılır. Medyumların insanlara aktardığı şeylere gelecek olursak bunlar şöyledir:

∙ Kulağına gelen sesle bilgi aktarımı yapar
Medyumlar kulağına gelen sesler ile bilgi aktarımını insanlara kolayca yapabilme yeteneğine sahiptir. Bazıları yanında kişi oturuyor ve onun kulağına bir şeyler fısıldıyormuş gibi eğilip dikkatlice dinler. Hatta bu sesleri daha net duyabilmek için bardak gibi nesneler kullandıkları da sıkça görülmüştür.

∙ Altıncı hissi ile bilgi aktarır
Medyumların en çok bilinen özelliği altıncı his ile bilgi aktarmalarıdır. Bu yöntemi sık sık kullandıkları görülmektedir. Medyumlar tamamen kendi hislerini kullanarak bilgi aktarımı yapabilir. Kişiyi dinledikten sonra konuya odaklanmaya başlar. Ardından sanki içlerinde bir kişi daha varmış ve ondan gelen sesleri dinliyormuş gibi kulak verir. Bu gelen sesleri, kendi tecrübeleri ile yorumlayıp dışa aktarır.

1 Yorum

  • Dilara erbaş

    iki çocuk sahibi anneyim eşim artık beni sevmediğini başka birine aşık olduğunu söyledi benden boşanmak için dava açtığını öğrendim. Kadın eşimin maddi durumunu kullanmak için eşimle beraberdi gözünü boyamıştı resmen eşimin eşim ise bizim rızkımızı gidip o kadınla yiyordu en sonunda eşim bize maddi desteğini çekmişti öylece iki çocuğumla ortada kalmıştım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine medyum edis hocayla çalışmaya başladım edis hocanın sayesinde yıkılmakta olan yuvam tekrardan eskisi gibi oldu eşim hayatında ki kadından ayrıldı tamamen pişman bir halde evine tekrardan geri döndü. Edis hocam olmasa iki çocukla ne yapardım bilmiyorum ömrün uzun olsun edis hocam her şey için teşekkür ederim 0535 891 8597

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*
*